0

കാലം കാത്തു വെച്ച ചിത്രങ്ങള്‍- 4 ഫസൽ റഹ്മാൻ

ഏക്‌ ദിന്‍ അചാനക് (1988) (ഹിന്ദി) കഥ : രാമപാദ് ചൗധരി തിരക്കഥ: സംവിധാനം: മൃണാള്‍ സെന്‍. വിഖ്യാദ ബംഗാളി ചലച്ചിത്രകാരനായ മൃണാള്‍ സെന്‍, തന്റെ സമകാലീനരായ സത്യജിത് റായ്, ഋത്വിക് ഘട്ടക് എന്നിവരോടൊപ്പം ഇന്ത്യന്‍ സമാന്തര സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രഗല്‍ഭനായ ഒരു പ്രയോക്താവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മഹാരഥന്മാരായ ആ സമകാലീനരെ പോലെ സാമൂഹ്യ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെ കലാപരമായി… Continue Reading