13

ഓണം, ചില ഓര്‍മ്മകളും ചിന്തകളും

Onam_Main

■ഇക്ബാല്‍ മൊയ്ദു ■   ഒരു ഓണക്കാലം കൂടെ വരവായി. എന്‍റെ തലമുറയ്ക്ക് വരെ ഒട്ടേറെ ഗൃഹാതുര ഓര്‍മ്മകള്‍ നിറഞ്ഞതാണ്‌ ഓണം എന്ന വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം.ഇപ്പോള്‍ ഒന്നും വിളവെടുക്കനില്ലാത്ത മലയാളി ഒരു അനുഷ്ടാനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ഓണം. കുറ്റം പുതിയ തലമുറയുടെ അല്ല. മാറുന്ന കാലത്തിന്റെയാണ്, മാറുന്ന ജീവിത വീക്ഷണത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങളുടെയും തന്നെയാണ്. ഗ്രാമത്തിലെ നാട്ടിടവഴികളില്‍ ഉയരുന്ന… Continue Reading