1

ഒരവധിക്കാലത്ത് – (കുട്ടികളുടെ നോവൽ)

‘ന്ന്‌ സാറിന്റെ *ഒപ്പരം ഒരു കുഞ്ഞീണ്ടല്ലാ! ഏതാ ഈ രാസാത്തി?’ കാത്തിരുന്നവരില്‍ ഒരാള്‍ ചോദിച്ചു. ‘ആങ്ങളേടെ മോളാ. സ്‌ക്കൂളവധിയല്ലേ , ഇവിട്യോക്കെ കാണാനായി വന്നതാ.’ ചിറ്റ അകത്തേയ്‌ക്കു കയറുന്നതിനിടെ പറഞ്ഞു. ‘അമ്മൂ, അകത്തേയ്‌ക്കു വരുന്നോ , അതോ പുറത്തിരിക്കുന്നോ?’ ‘ഞാനിവിടെ ഇരുന്നോളാം. ചിറ്റ ഇവര്യോക്കെ നോക്കിക്കോളൂ.’ അകത്തിരുന്നാല്‍ ബോറടിക്കുമെന്ന്‌ മുന്‍ അനുഭവങ്ങളില്‍ നിന്നറിയാവുന്ന അവള്‍ പുറത്തെ… Continue Reading