No Picture

വൃത്തലക്ഷണം-3 സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ കുറ്റിക്കോല്‍

December 1, 2013 vettam online 1

21 to 30 (തുടര്ച്ച ) http://vettamonline.com/?p=14276 21. തരംഗിണി ഒരു കാട്ടരുവിയുടെ പ്രവാഹംപോലെ ചടുലതയാര്ന്ന ആലാപനരീതിയാണ് തരംഗിണിക്കുള്ളത്. ‘ഹരിണീ കരിണീ ഖുരരേണുഘണൈ| രരുണീകൃതശിലമങ്ങൊരുഭാഗം’ എന്ന് പുനം നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ വായിക്കുമ്പോള്‍ മൃഗങ്ങളുടെ കുളമ്പടിശബ്ദവും ഉയരുന്ന […]