36

അയ്യപ്പനും അവധിക്കാല ഓർമ്മകളും..!!!!

അയ്യപ്പനും അവധിക്കാല ഓർമ്മകളും

■ പദ്മശ്രീ നായർ ■ പതിവു പോലെ ഈ ഞായറാഴ്ചയും ഒമ്പത് മണിക്ക് അമ്മയും മകളും പങ്കെടുക്കുന്ന ടെലഫോണിക് നാട്ടുവിശേഷം പരിപാടി. ഒരുമണിക്കൂറില്‍ അധികം നീണ്ടു പോയി വിശേഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു   “ങാ.. പറയാന്‍ മറന്നു.. നമ്മുടെ അയ്യപ്പന്‍ മരിച്ചൂ ട്ടോ. കുറെ കാലായി സുഖല്ല്യാതെ കിടപ്പിലായിരുന്നു..” മനസ്സ് വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ടു തിരിച്ചു നടന്നു. കട്ടുറുമ്പും… Continue Reading