അയ്യപ്പനും അവധിക്കാല ഓർമ്മകളും

അയ്യപ്പനും അവധിക്കാല ഓർമ്മകളും..!!!!

September 1, 2014 vettam online 36

■ പദ്മശ്രീ നായർ ■ പതിവു പോലെ ഈ ഞായറാഴ്ചയും ഒമ്പത് മണിക്ക് അമ്മയും മകളും പങ്കെടുക്കുന്ന ടെലഫോണിക് നാട്ടുവിശേഷം പരിപാടി. ഒരുമണിക്കൂറില്‍ അധികം നീണ്ടു പോയി വിശേഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു   “ങാ.. പറയാന്‍ […]